EURORANDO 2006 [ Turistický produkt ]

EURORANDO 2006

Vážení turististé, přátelé přírody, historie a kulturních památek.

Evropská asociace turistických klubů (EWV), sdružující 50 organizací z 26 států Evropy, spolu s Klubem českých turistů si Vás dovolují pozvat na již druhý ročník celoevropské turistické akce s názvem EURORANDO 2006.


EURORANDO 2001:

v roce 2000 a 2001 zorganizovala Evropská asociace turistických klubů celoevropský hvězdicový štafetový pochod po 10 trasách z okrajů Evropy do Štrasburku (cíl ve dnech 22.-30.9.2001). Pochodu se celkem v celé Evropě zúčastnilo v jednotlivých etapách více než 250.000 turistů, na závěrečný týden jich přijelo do Štrasburku více než 5.000 a závěrečného průvodu přes Štrasburk se jich zúčastnilo na 13.000. V průběhu pochodů se uskutečnilo v celé Evropě více než 20 velkých turistických setkání za účasti předních politiků jednotlivých zemí a poslanců Evropského Parlamentu; celá akce byla pořádána pod mottem "Turistikou ke sjednocování Evropy". Ve Štrasburku byla zorganizována konference o pěší turistice v Schumannově sále v budově Evropského parlamentu, pod záštitou tehdejší předsedkyně Evropského parlamentu Nicole Fontaine a generálního sekretáře Rady Evropy Waltera Schwimmera; zde byla přijata "Štrasburská deklarace". Záštitu nad závěrečným pochodem přes Štrasburk převzali prezident francouzské republiky Jacques Chirac, předsedkyně Evropského parlamentu Nicole Fontaine a generální sekretář Rady Evropy Walter Schwimmer.


EURORANDO 2006:

Evropská asociace turistických klubů připravila pod názvem EURORANDO 2006 několik desítek vícedenních pochodů, které budou probíhat od března až do srpna 2006, od Skandinávie až po Pyrenejský poloostrov a od západu na východ po Evropských pěších dálkových cestách, označených jako cesty E1 až E11. Jednotlivé členské kluby EWV připravily pro turisty "to nejlepší z E-cest", aby pro ně odkryly krásu svého regionu či země.

Akce EURORANDO 2001 skončila v cíli ve Štrasburku, symbolizujícím sjednocující se Evropu. EURORANDO 2006 bude mít cíl v České republice, v hlavním městě Jihočeského kraje, v Českých Budějovicích. Symbolizuje to velké rozšíření Evropské unie, ke kterému došlo v roce 2004, kdy se členem EU stala i Česká republika

Ve dnech od 3. do 9. září 2006 je pro Vás v Českých Budějovicích a v celém Jihočeském kraji připraven skutečně bohatý turistický program, včetně turistických pochodů, prohlídek četných historických památek, koncertů a dalších kulturně-společenských akcí.

Závěrečný týden v Jihočeském kraji organizuje Klub českých turistů, který pro tuto akci získal záštitu Ministerstva pro místní rozvoj, ředitele CzechTourism Ing. Rostislava Vondrušky a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Záštitu nad akcemi probíhajícími v Českých Budějovicích převzal pan primátor Miroslav Tetter.


Závěrečný cílový týden 2. - 10. září 2006 v Česku

Jižní Čechy

Jižní Čechy uchvacují ojedinělou malebnou krajinou, kde z náhorní plošiny s rozsáhlými rašeliništi vystupují na okrajích zalesněné vrchy. Četné hrady, zámky a tvrze, historická města, stejně jako rázovité vesnice dotvářejí neopakovatelnou atmosféru kraje. Jihočeský kraj, věhlasný chovem ryb a komplexem 7.000 rybníků, je svou rozlohou druhým největším krajem v České republice. Nejvyšší vrchol Plechý se tyčí do výšky 1.378 m n. m. Území kraje patří do povodí horní a střední Vltavy s hlavními přítoky Lužnicí a Otavou. Přehradní jezera Orlík a Lipno s velkými vodními plochami dala vzniknout rozsáhlým rekreačním oblastem. Přírodní a kulturní ráz kraje skýtá vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu i v turisty dosud málo objevených částech regionu.Srdečně Vás zveme k následujícímu programu v Jižních Čechách:

Sobota 2. 9. 2006

Příjezd účastníků

3. - 9. září 2006

Připravené pochody a návštěvy historických památek a muzeí ve všech místech ubytování účastníků, tj. na cca 20 místech. Po dohodě s informačním střediskem lze tyto programy libovolně kombinovat. V případě zájmu večerní koncerty. Od 4. 9. každý den doplňkové programy na výstavě "Turistická vesnice" v Českých Budějovicích.

Neděle 3. 9. 2006

Slavnostní zahájení v Českých Budějovicích za účasti oficiálních hostí.

Pondělí 4. 9. 2006

Otevření výstavy "Turistická vesnice" s prezentacemi zúčastněných turistických klubů, EWV, 14 krajů České republiky a stánky výrobců a prodejců turistické výstroje a výzbroje.

Čtvrtek 7. 9. 2006

Evropská konference: "Turistika a mládež".

Pátek 8. 9. 2006

Dopoledne: velká ukázka turistické akce pro rodiče s dětmi "Pohádkový les".
Odpoledne: dva koncerty za účasti orchestrů a souborů z Česka a dalších evropských států.

Sobota 9. 9. 2006

Dopoledne: slavnostní průvod všech účastníků Českými Budějovicemi, slavností zakončení.
Odpoledne: zábavné a taneční odpoledne v Českých Budějovicích.

Neděle 10. 9. 2006

Odjezd účastníků


Bližší informace v katalogu EURORANDO 2006 - ZÁVĚREČNÝ CÍLOVÝ TÝDEN.Objednání katalogů je možné na adrese:

EURORANDO 2006
Klub českých turistů
Archeologická 2256
155 00 Praha 5 - Lužiny
Czech RepublicPochody po E-trasách v České republice:

Do akce EURORANDO 2006 se můžete zapojit i Vy, pokud budete pochodovat po trase:

·        E3 přes Beskydy a Jeseníky

·        E3 a E10 z Lužických hor přes Mělník do Prahy

·        E10 z Prahy přes Písek do Českých Budějovic

 

Podrobnější informace v katalogu EURORANDO 2006 - POCHODY PO E-TRASÁCH nebo na kontaktní adrese:

CK Countryside & Heritage
tel: 541 235 822
fax: 541 235 080
e-mail: info@heritage-trails.cz
www.heritage-trails.czObjednání ubytování je možné na adrese:

Ubytování pro závěrečný týden v Českých Budějovicích a Jižních Čechách zajišťuje CK Jihotrans.

Kontakt:

CK Jihotrans
Lannova 15
370 01 České Budějovice
tel: 386 359 802
fax: 386 354 082
e-mail: incoming@jihotrans.cz

www.jihotrans.cz/ckPopis Evropské dálkové pěší trasy E 10 v Jižních Čechách:

místo

úsek km

celkem km

barva trasy

číslo mapy KČT

Orlík (zám.)

-

0

zelená

39

Nevězice

6,5

6,5

červená

"

Zvíkovský most

8

14,5

"

"

Vráž,pila

15

29,5

"

71

Písek (nám.)

14

43,5

"

"

Albrechtice n. Vlt.

18

61,5

"

"

Vysoký Kamýk, rozc.

4

65,5

zelená

"

Týn n. Vlt.

12,5

78

červená

72

Litoradlice

9

87

"

"

Purkarec

8

95

"

"

Hluboká n. Vlt. (zám.)

13

108

"

"

České Budějovice - České Vrbné

6

114

"

"

- přejezd městskou dopravou

-

-

-

-

České Budějovice - Boršov n. Vlt. (žst)

0

114

červená

73

Dívčí Kámen (zříc.)

12

126

"

"

Zlatá Koruna, klášter

7

133

"

"

Kleť, rozhledna

8

141

"

"

Český Krumlov (zám.)

8

149

modrá

67

Slavkov

10

159

"

"

Světlík

5,5

164,5

"

"

Frymburk

11

175,5

zelená

"

Lipno n. Vlt.

7

182,5

"

"

Vyšší Brod, klášter (žst)

12,5

195

"

"

Studánky (hran. přech.)

9

204

"

73
O evropské asociaci:

Evropská asociace turistických klubů

Evropská asociace turistických klubů (EWV) byla založena v roce 1969 v Německu původně 14 turistickými kluby z 6 zemí. Dnes tato střešní organizace sdružuje 50 turistických klubů ze 26 evropských států (+ jako pozorovatele 2 turistické kluby z Izraele a Maroka), členské turistické kluby mají dohromady více než 5 mil. členů. Jednotlivé členské kluby mají v převážné většině více než padesátileté zkušenosti s organizováním a vytvářením podmínek pro turistiku (značení cest, stavbu chat, rozhleden, loděnic, tábořišť atd.), řada z nich má zkušenosti více než stoleté (nejstarší pracují více než 130 let).

Cíle EWV:

Do konce minulého století se asociace zabývala převážně značením evropských dálkových pěších tras. V roce 2000 - 2001 zorganizovala největší akci v historii evropské turistiky EURORANDO 2001. Od roku 2004 organizuje vždy ve druhém týdnu v září, ve "Dnech evropské turistiky", množství akcí s jednotným tématem: v roce 2004 přeshraniční pochody "Putování se sousedy", v roce 2005 pak "Putování s rodinami". Podporuje dvoustranné výměnné turistické akce a pořádání mezinárodních táborů turistické mládeže.


Orgány Evropské asociace turistických klubů:

·        Výroční zasedání
- složené ze zástupců členských organizací (turistických klubů), každý klub má právo jednoho volebního hlasu

·        Prezídium
- je sedmičlenné
- každé dva roky volí výroční zasedání polovinu jeho členů
- funkční období je čtyřleté

Složení prezídia v roce 2005:

Prezident Jan Havelka
Klub českých turistů (CZ)
1. vice-prezident Eberhard Schüle
Sauerländischer Gebirgsverein (D)
2. vice-prezident Jean Hirschinger
Fédération Française de la Randonnée Pédestre (F)
3. vice-prezident Juan Mari Feliu-Dord
Federacion Espaola de Deportes de Montana y Escalada (E)
1. přísedící Hubert Yseboodt
Grote Routepaden (B)
2. přísedící Marcel Grandjean
Schweizer Wanderwege - SAW (CH)
Hospodářka Lis Nielsen
Dansk Vandrelaug (DK)

·        Komise cest

Předseda Frank Schlinzig
Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e.V. (D)

·        Komise turistiky

Předseda Marcel Grandjean
Schweizer Wanderwege - SAW (CH)


SÍDLO:

Europäische Wandervereinigung e.V.
Wilhelmshöher Allee 157 - 159
34 121 Kassel
Německo


Sekretariát prezidenta:

EWV-ERA-FERP
c/o Klub českých turistů
Archeologická 2256
155 00 Praha 5 - Lužiny
Česká republika


generální sekretářka:

Jana Špreňarová

telefon: +420 251 627 356
fax: +420 251 611 911
e-mail: secretariat@era-ewv-ferp.org
web: www.era-ewv-ferp.orgEurorando 2006

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Klub.Turistu.cz

Typ záznamu: Turistický produkt
AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 13.09.2005 v 14:44 hodin