Zátor [ Město nebo obec ]

Zátor
Farní kostel Nejsvětější Trojice
Středně velká zemědělská obec, ležící na břehu řeky Opavy, zhruba 10 km od Krnova. První zmínka o obci pochází z roku 1270. Za uherských válek v 15. století zpustla, obnovena byla v polovině 16. století, jako středisko železářství. Nedaleko obce se nacházejí zbytky středověké tvrze. Z turistických cílů stojí v obci za zmínku zejména známá Zátorská kyselka (zhruba 200 m pod žel. nádražím) a nedaleko od ní kostel Nejsvětější Trojice.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Zátor
Zátorská kyselka

FOTOGALERIE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zator.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 10.10.2021 v 20:07 hodin