Základní statistické údaje [ Informace ]

střední nadmořská výška 303 m

počet obyvatel celkem: cca 7600, z toho v připojených obcích cca 2000
půdní fond:
výměra 7405 ha
zemědělská půda 3971 ha
lesní půda 2856 ha
vodní plochy 133 ha
zastavěné plochy 96 ha
ostatní plochy 347 ha

rozdělení zemědělské půdy:
orná 170 ha
zahrady 170 ha
ovocné sady 28 ha
louky 488 ha
pastviny 317 ha

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odry.cz

Typ záznamu: Informace
AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 03.12.2003 v 12:38 hodin