Světlovan [ Folklorní soubor či skupina ]

Světlovský bál
Založení souboru
První pokus o vytvoření Slováckého kroužku v Bojkovicích se datuje do roku 1951, jeho zakladatelem byl Alois Knichal, který se snažil se skupinou chlapců a děvčat propagovat staré zvyky a tance na tanečních zábavách a do lidové zábavy zapojoval i obecenstvo.

K samotnému založení souboru "Světlovan" došlo teprve 28. února 1953. Na založení souboru mají největší zásluhu JUDr. Bureš, Josef Bílý, Bohumil Mazůch, Pavel Jahůdka, Milada Horová, Vlasta a Božena Škráškovy, Stanislava Šlahorová, Věra Ondrůšková, Emilie Bílá a Karla Slabáková. Tance se nacvičovaly bez muziky, jen při zpěvu a s využitím gramofonu. V roce 1954 pak začíná se souborem nacvičovat i muzika a tím byly vytvořeny podmínky pro vystupování na veřejnosti. Všechna vystoupení se uskutečnila ve vypůjčených havřických krojích. Po konzultaci s prof. Josefem Černíkem a Marií Jaškovou byl pro soubor rekonstruován komenský kroj a ve Slovači v Uherském Hradišti bylo ušito šest párů těchto krojů. Ty se doplňovaly až podle finančních možností. První vystoupení v nových komenských krojích bylo v Komni 14. listopadu 1954.

Soubor se účastnil různých soutěží, vystupoval v okolních obcích, ale i na Strážnických slavnostech (poprvé v r. 1956), na Kopaničářských slavnostech ve Starém Hrozenkově, na spartakiádě v Praze, na Dolňáckých slavnostech v Hluku, v Luhačovicích, v Brně, v Ústí nad Labem, v Doksích u Máchova jezera atd.

Po roce 1961 někteří členové ze souboru odešli, činnost začala ochabovat, protože se nepodařilo soubor doplnit, a tak se členové scházeli na večerech u cimbálu při různých příležitostech a vykonávali sběratelskou činnost, ze které pak čerpal po letech obnovený soubor Světlovan.

Obnovená činnost
Obnovit činnost souboru Světlovan, navázat na jeho dřívější úspěchy se snažila v roce 1972 parta nadšenců, které se záměr podařil tak, že se na první schůzce sešlo asi čtyřicet zájemců. O nácvik se starala bývalá členka souboru Olšava Jarmila Zelená-Uherková. Cimbálová muzika pod vedením Jaroslava Pavlíka se stala součástí souboru.

První vystoupení obnoveného souboru bylo již na jaře na prvomájových oslavách. Soubor vystupoval v komenských krojích.

Již v roce 1957 byl objeven a nato zveřejněn archivní materiál s popisem bojkovského kroje. Ten vzbudil zájem odborníků i vlastivědných pracovníků. Nelehkého úkolu rekonstrukce bojkovského kroje se ujala akademická malířka prof. Věra Fridrichová spolu s vědeckou pracovnicí Etnografického muzea v Brně Dr. Miroslavou Ludvíkovou, CSc. Rekonstrukce kroje včetně ušití v družstvu Slovač v Uherském Hradišti byla hotova začátkem roku 1975 a členové souboru v něm poprvé vystoupili v programu "Jde jaro".

Vedení souboru požádalo o spolupráci při tvoření pásem zkušené choreografy Jana Miroslava Krista a PhDr. Karla Pavlištíka.


Výčet vystoupení za téměř třicetiletou činnost obnoveného souboru by byl dlouhý. Účast na festivalech ve Strážnici, Východné, Myjavě, ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, na Dolňáckých slavnostech v Hluku, Jízdě králů ve Vlčnově, na Kopaničářských slavnostech ve Starém Hrozenkově, na Setkání Čechů a Slováků na Javořině atd. Ze zahraničních zájezdů to bylo Bulharsko, Rakousko, Francie, Jugoslávie, Řecko, Slovensko, kamarádství s německým souborem z Bad Arolsenu a jejich vzájemné výměny (nejnověji jede soubor do Německa v květnu).

Spolupráce s Dr. Pavlištíkem souboru přinesla největší úspěchy a ocenění. Vystoupení v přímém přenosu televize ze Strážnických slavností i z Východné, soubor byl hostitelským souborem jednoho z hlavních pořadů Strážnických slavností - Písně a tance přátelství - "Mečové tance v lidové kultuře evropských národů" spolu se soubory ze Španělska, Řecka, Itálie, Bulharska, Gruzie. Jednou z největších poct pak bylo, že se soubor stal laureátem Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici v roce 1983 za zdařilou rekonstrukci historického záznamu letnicového obyčeje z jihovýchodní Moravy "Honění Kuruců". Světlovan najdete i na projektu videoencyklopedií "Lidové tance Čech, Moravy a Slezska". Za největší jeviště, na kterém soubor vystupoval v roce 1990, lze považovat rozměry v Kongresovém centru v Praze. Přátelství a spolupráce s Dr.Pavlištíkem trvá dodnes.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zájmové sdružení Světlovan
Bohumír Strommer
Mánesova 906
687 71 Bojkovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 572 641 147

FOTOGALERIE

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bojkovice.cz

Typ záznamu: Folklorní soubor či skupina
AKTUALIZACE: Petra Stojaspalová (MÚ Bojkovice) org. 56, 24.10.2005 v 09:33 hodin