TJ Tatran [ Sportovní oddíl nebo klub ]

Tento sportovní oddíl byl založen v roce 1952, několika nadšenci kopané. Zakladateli byli p. Gross, Sokol, Vašek, Vichr, Ambrož, Vlček, Kardačinský. Předsedou byl zvolen p. Kardačinský. Současně s oddílem kopané byly založeny oddíly stolního tenisu a šachu. Nejlepším šachistou Ostravského regionu byl p. Vichr. Prvním sponzorem TJ byla firma BARABA, výstavba Kružberské přehrady.

Pozemek na vybudování hřiště byl zakoupen od bývalé knoflíkárny. Prvními soupeři byla družstva Vítkova a Budišova. Za pomoci kamenoprůmyslu v Heřmánkách se v roce 1953 začalo stavět kluziště a byl založen oddíl ledního hokeje, jehož trvání bylo v létech 1962 - 1968. Potom začalo chátrat, tak jak chátralo koupaliště. Dodnes se zachovaly některé rekvizity. V letech 1955 se začíná organizovat odbíjená, která po několika létech zaniká. V roce 1953 se do soutěže kopané přihlašují žáci. Dorostenci hrají pravidelnou soutěž od r. 1962. První šatny pro hráče se vybudovaly v dřevěném sále pohostinství u Pavelků vedle knoflíkárny. V roce 1958 byla zahájena výstavba koupaliště a tyto šatny později sloužily pro fotbalový klub. Do vedení byl zvolen p.Malinka, toho vystřídal p. Ambrož, následovala p. Kutějová Dobra, Mik Josef a Běťák Karel. V tomto období se fotbalistům dařilo se střídavými úspěchy. V roce 1966 poprvé postoupili do okresního přeboru. Jak postupně zanikaly oddíly (kromě kopané), ženy založily oddíl ZRTV. Počátky vzniku se datují od r.1978. Zakladatelky p. Maršálková a Mucková. Naše ženy se úspěšně zúčastnily místních, okresních a celostátních spartakiád v létech 1980 - 1985. K dopravě fotbalistů na utkání byl zakoupen v 70. letech autobus RTO, který sloužil po dva roky, ten byl vyměněn za novější a sloužil až do současnosti.

V této době byl zvolen předsedou p. Otypka. Fotbalové hřiště "V dolíčku" u Dřevoplastu začalo být pro své umístění nevhodné a také z důvodu rozšiřování výrobního programu podniku VD Dřevoplast se začalo s výstavbou nového sportovního areálu. Dřívější bažinatý terén byl zavezen odpadovým materiálem
z kamenolomu, za tři roky byla dokončena výstavba kabin a byly zahájeny práce na samotném hřišti. Veškeré práce na výstavbě si sportovci a příznivci kopané odpracovali v akci "Z". Samotnou hrací plochu vybudovala firma BESKYDSPORT. Slavnostní otevření se uskutečnilo 24. 6. 1989, bohužel bez předsedy p.Otýpky, který se toho již nedožil, ale na jeho vzpomínku se odehrálo 10 memoriálů "Vladimíra Otýpky". Novým předsedou od roku 1986 byl zvolen p. Muck František a členy výboru p. Maršálek, Kurovec, Molnár, Klevar, Ambrož, kteří tuto práci vykonávají dodnes.

V roce 1995 se začalo s výstavbou asfaltových tenisových kurtů. Vznikl oddíl nohejbalu, který hraje pravidelnou soutěž na úrovni kraje. Dalším novým založeným oddílem v r. 1997 je oddíl malé kopané, tento hraje v současnosti divizi, třetí nejvyšší soutěž v ČR.

Rovněž se změnily i podmínky v oddíle kopané mužů. Od roku 1999 vstoupil do TJ podnikatel pan Hájek - majitel kamenolomu v obci. Muži hrající III. třídu postoupili v roce 2000 po čtvrté do okresního přeboru. Letos se mužstvu podařil historický úspěch - a to postup do krajské soutěže I.b. Je to nejvyšší soutěž, jaká se kdy v Jakubčovicích hrála. Stará budova byla nadstavena, bude sloužit pro ubytování turistů a soustředění sportovců.

V plánu je výstavba nového hřiště.

V roce 2002 tomu je 50 let od založení TJ Tatran Jakubčovice, nezbývá jen nám ale i sportovcům, aby se na toto výročí oslav připravili nejen sportovními výsledky, ale i zázemím.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://JakubcoviceNadOdrou.cz

Typ záznamu: Sportovní oddíl nebo klub
AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 01.12.2003 v 14:25 hodin