Z výuky..

Výuka předmětu Technika cestovního ruchu, Ing. Votoupalová
DALŠÍ INFORMACE: Představení VOŠ Goodwill