Rodný dům Johanna Gregora Mendela [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Rodný dům Johanna Gregora Mendela - informace z encyklopedie