Poděkování

Dne 1. 6. 2016 odpoledne se nad Petřvaldem strhla průtrž mračen, která způsobila lokální malou bleskovou povodeň.
Půda nestačila prudký liják vstřebat a voda z polí si vybrala nejkratší cestu směrem k Lubině. Bohužel jí v cestě stály domy Tylečkových, Gelnarových a Brišových. Během chvilky byly zatopené a zanesené blátem jak zahrádky a dvory, tak i sklepy. Za obyvatele domů chci touto cestou poděkovat za pomoc místním hasičům, kteří odčerpali vodu a vyčistili zatopená místa, i starostovi obce panu Kološovi, který zajistil vykopání příkopu pro odtok vody. Velký dík patří i paní Jarce Myškové, Aleně Halvoníkové, Hance Máchové a Jitce Hausknechtové, které se zcela samozřejmě a nezištně zapojily v rámci sousedské pomoci do úklidu. Kus práce odvedly také děti Julie a Adam Hausknechtovi.

Upřímně děkujeme všem za pomoc, ochotu a podporu!

Soňa Tylečková
DALŠÍ INFORMACE: Petřvald

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 21.06.2016 v 08:12 hodin