Základní informace o obci [ Informace ]

Vražné - letecký pohled od Bělotína, v dálce Mankovice a Suchdol n.O.
Vražné - letecký pohled od Bělotína, v dálce Mankovice a Suchdol n.O.


Obec Vražné leží v Moravské bráně, v blízkosti města Odry. Území obce zasahuje i do přírodního parku Odersko, jehož pahorkatina lemuje severozápadní hranici Vražného (až 360 m.n.). Tok řeky Odry ( 266 m.n.) je hranicí na severovýchodě, mezi obcemi Vražné a Mankovice. Právě zde začíná CHKO Poodří. Obec Vražné má tři místní části: Vražné, Hynčice a Emauzy na dvou katastrálních územích o celkové rozloze 1521 ha. Občanská zástavba je typická pro tuto oblast, tvoří ji domy podél hlavní silnice a potoka. Hustější zástavba je v místní části Vražné, Hynčice jsou charakteristické rozvolněnou zástavbou, ve které v minulosti tvořily dominantu velké rolnické usedlosti. Pozemky kolem vesnice jsou většinou pole s extenzivní rostlinnou výrobou. Plocha lesů či souvislých keřových porostů je v porovnání s plochou polí velmi malá. Obec byla samostatná do roku 1979 (integrována pod město Odry). Jako znovu samostatná je obec Vražné registrována MV ČR od 1. 1. 1995.

Lokalizace obce na území okresu
Obec Vražné leží na západní hranici okresu Nový Jičín a jihozápadní hranici Moravskoslezského kraje. Sousední obcí okresu Přerov v Olomouckém kraji je Bělotín.

Počet domů262
Velikost obce1521 ha
Počet obyvatel:
875


Průmysl: pouze výrobna firmy HAPS s.r.o. (hadice a spojky) a ruční kožedělná výroba WILD SKIN zmíněné firmy HAPS s.r.o. v Hynčicích

Zemědělství:
- velkovýroba AGRO Jesenicko a.s. (pouze rostlinná) a několika soukromých zemědělců.
- Odchovna kuřic Vražné -  firmy VEJCE CZ s.r.o.,se sídlem v Praze

Parkoviště:
Parkovací plochy pro osobní automobily lze najít u pohostinství U hřiště ve Vražném, u pohostinství Na rozcestí ve Vražném s možností odstavení vozidel ve dvoře pohostinství a u Pohostinství Jana Fárka v Emauzích. Parkovací plocha je rovněž u silnice III.třídy se vstupem na výletiště a veřejné tábořiště v Emauzích. Odstavení automobilu je rovněž možné u obchodů se smíšeným zbožím ve Vražném i v Hynčicích. Toto parkoviště je však především určeno návštěvníkům Rodného domu J.G.Mendela, Hynčice č.p. 69. 

Parky:
nejsou v obci zřízeny. Jako park se však dá charakterizovat pobřežní porost stromů a keřů podél potoka Vraženka, od Hynčic až pod kostel sv. Petra a Pavla ve Vražném. Tento přirozený koridor zeleně je označován jako významný krajinný prvek. Za menší parčíky lze považovat lokalitu veřejného tábořiště v Emauzích, prostor u kostela sv. Petra a Pavla, ozelenění prostoru Sportovního areálu TJ Sokol Vražné a prostor rozcestí na Jeseník n. O. a "Oderské rybníky" se sochou sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise, s informační tabulí cyklotrasy Odersko.

Dopravní dostupnost:
Bus - linky VEOLIA a.s  ve směru Nový Jičín - Odry vč. ŽS Suchdol n. O. - Odry . Linka Hranice - Odry, zatím v malém rozsahu spojů

Železnice
- zastávka ČD na regionální trati Suchdol n. O. - Odry - Budišov nad Budišovkou = zastávka Mankovice v docházkové vzdálenosti cca 800 m od rozcestí silnic na Jeseník n. O.

Letiště   Mezinárodní letiště Leoše Janáčka -  Mošnov je ve vzdálenosti cca 32 km, s dobrým přístupem po silnici.


Osobní doprava
- po slušných asfaltových komunikacích zčásti I.tř. (Emauzy na trase Hranice - Bělotín - Odry) a převážně III.tř. od Oder, Jeseníku n. O., Bělotína a Mankovic. Dálnice D1 - nejbližší nájezd a příjezd
EXIT 321 ODRY přes Mankovice (SÚD) vzdálený od hranic obce cca 2 km.
Partnerská obec:
Vrážné, okres Svitavy

Plán výstavby a rozvoje:
Územní plán obce v měřítku 1 : 10.000 byl zpracován v rámci vyššího územního celku Odersko a platil od roku 1995. Jeho přepracování s podrobným řešením plánu výstavby a rozvoje obce probíhalo zdlouhavě od roku 2000 a Územní plán obce Vražné byl dokončen v roce 2006. Je v platnosti po schválení zastupitelstvem obce od 18.5.2006. Významnou akcí nadregionálního významu je stavba dálnice D 47, která protíná oba katastry obce ve své stavbě 4705. Od 11/2010 je zprovozněn tento úsek Dálnice D1 v obou směrech, na Brno i Ostravu - Exit 321 Odry .

Školství:
Základní škola Vražné (příspěvková organizace obce, s právní subjektivitou, dvojtřídka 1.-5. ročník, družina)
Mateřská škola Vražné byla otevřena s jedním oddělením 1.9.2010 jako novostavba realizovaná v projektu ROP MSK.

Police ČR - obvodní oddělení Odry - telefon +420 556 730 833
Hasiči - Integrovaný záchranný systém HZS Nový Jičín - 150

Záchranná služba Odry - 155

Státní a soukromé zdravotnictví: nejblíže Jeseník n. O. a město Odry

Vražné, část Hynčice - Moravská brána v celé své kráse (dolní část foto cca 310 m.n.m)
Vražné, část Hynčice - Moravská brána v celé své kráse (dolní část foto cca 310 m.n.m)

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vrazne.cz

Typ záznamu: Informace
AKTUALIZACE: Vladimír Nippert (Obecní úřad Vrážné) org. 56, 01.03.2011 v 12:07 hodin